Menu
Your Cart

Tehničke rukavice

Rukavice visokog kvaliteta i visokih tehničkih karakteristika, pružaju visok stepen zaštite od različitih rizika kao što su; posekotine, visoke temperature i elektroizolacija, a omogućuju fleksibilnost i preciznost pri radu.