Menu
Your Cart

Rukavice za teške i grube poslove

Radne rukavice za teške uslove rada osnovna su zaštitna oprema za odbranu od udarca i različitih povreda ruku kod mehaničkih rizika, prvenstveno u građevinarstvu kao i kod ostalih teških i grubih poslova.